دم حماسی

یک موش ماجراجو برای نبرد با موجودات خطرناک یونان باستان از جمله پوزیدون به راه می افتد.

فانتزی ماجراجویی خانوادگی انیمیشن
ژانر
فانتزی ، ماجراجویی ، خانوادگی ، انیمیشن
رده سنی
سال ساخت
2023
IMDB
6.43
مدت زمان
95 دقیقه

یک موش ماجراجو برای نبرد با موجودات خطرناک یونان باستان از جمله پوزیدون به راه می افتد.
An adventurous mouse sets off to battle dangerous creatures in Ancient Greece, including Poseidon.

نظرات