روح مهمان

سرکانت با شبحی ملاقات می کند که ادعا دارد روح نوه او از زندگی قبلی اش است. این ملاقات زندگی سرکانت را دستخوش تغییرات فراوانی می کند و...

کمدی درام
ژانر
کمدی ، درام
رده سنی
سال ساخت
2022
IMDB
9
مدت زمان
113 دقیقه

سرکانت با شبحی ملاقات می کند که ادعا دارد روح نوه او از زندگی قبلی اش است. این ملاقات زندگی سرکانت را دستخوش تغییرات فراوانی می کند و...
Srikant's life turns upside down when he bumps into a middle-aged ghost who claims to be his grandson from his previous birth. Things take an even more comical turn when the ghost seeks Srikant's help to meet his long-lost love.

نظرات