افسون شده

ژیزل خوشبختی را زیر سوال می برد و ناخواسته زندگی افراد در دنیای واقعی و آندالاسیا را زیر و رو می کند...

کمدی فانتزی خانوادگی
ژانر
کمدی ، فانتزی ، خانوادگی
رده سنی
سال ساخت
2022
IMDB
5.9
مدت زمان
121 دقیقه

ژیزل خوشبختی را زیر سوال می برد و ناخواسته زندگی افراد در دنیای واقعی و آندالاسیا را زیر و رو می کند...
Fifteen years after her happily ever after, Giselle questions her happiness, inadvertently turning the lives of those in the real world and Andalasia upside down in the process.

نظرات