پول خارجی

مرتضی الفت کارمند سادهٔ یک اداره، که وضع روحی و مالی ناگواری دارد، موقعی که در اطراف بازار آزاد ارز برای تعمیر اتوی برقی خانه رفته‌است در رؤیا می‌بیند که صاحب پنجاه هزار دلار شده‌است..

کمدی خانوادگی
ژانر
کمدی ، خانوادگی
رده سنی
سال ساخت
1989
IMDB
5.8
مدت زمان
71 دقیقه

مرتضی الفت کارمند سادهٔ یک اداره، که وضع روحی و مالی ناگواری دارد، موقعی که در اطراف بازار آزاد ارز برای تعمیر اتوی برقی خانه رفته‌است در رؤیا می‌بیند که صاحب پنجاه هزار دلار شده‌است..
Morteza Olfat is an ordinary employee who has lots of problems in his life. One day, he happens to find fifty thousand dollars. He says nothing to anyone and tries to exchange the cash.

محمدعلی کشاورز

محمدعلی کشاورز

علی نصیریان

علی نصیریان

مهتاج نجومی

مهتاج نجومی

نظرات