شوالیه‌های گاتهام

بروس وین به قتل می رسد و پسرخوانده اش با فرزندان دشمنان بتمن متحد می شود. با خطرناک تر شدن شهر، این فراریان ناسازگار تبدیل می شوند به نسل بعدی نجات دهندگان گاتهام یا همان شوالیه های گاتهام.

اکشن درام ماجراجویی
ژانر
اکشن ، درام ، ماجراجویی
رده سنی
سال ساخت
2023
IMDB
9.1

بروس وین به قتل می رسد و پسرخوانده اش با فرزندان دشمنان بتمن متحد می شود. با خطرناک تر شدن شهر، این فراریان ناسازگار تبدیل می شوند به نسل بعدی نجات دهندگان گاتهام یا همان شوالیه های گاتهام.
In the aftermath of Bruce Wayne's murder, his rebellious adopted son forges an unlikely alliance with the children of Batman's enemies when they are all framed for killing the Caped Crusader.

نظرات