تروما

در بخش اورژانس بیمارستان لندن، پسری نوجوان به دلیل ضربات چاقو جان خود را از دست می دهد و پزشکان نمی توانند او را نجات دهند. اکنون پدر او تیم اورژانس بیمارستان را مقصر مرگ پسرش می داند و...

هیجان انگیز درام
ژانر
هیجان انگیز ، درام
رده سنی
سال ساخت
2018
IMDB
6.9

در بخش اورژانس بیمارستان لندن، پسری نوجوان به دلیل ضربات چاقو جان خود را از دست می دهد و پزشکان نمی توانند او را نجات دهند. اکنون پدر او تیم اورژانس بیمارستان را مقصر مرگ پسرش می داند و...
A three-part drama set in the trauma unit of a London hospital, a grieving father blames a high-achieving trauma consultant for the death of his teenage son.

نظرات