بلیپی

بلیپی شخصیتی پر انرژی است که با روش های خلاقانه و سرگرم کننده به کودکان درس های ارزشمند و کاربردی می دهد. همچنین گویش شیوای نسخه زبان اصلی این مجموعه، فرصتی مناسب را برای فرزندان شما فراهم می کند تا ب...

خانوادگی خارجی
ژانر
خانوادگی ، خارجی
رده سنی
سال ساخت
2017
IMDB
2

بلیپی شخصیتی پر انرژی است که با روش های خلاقانه و سرگرم کننده به کودکان درس های ارزشمند و کاربردی می دهد. همچنین گویش شیوای نسخه زبان اصلی این مجموعه، فرصتی مناسب را برای فرزندان شما فراهم می کند تا با زبان انگلیسی آشنا شوند.
FUN EDUCATIONAL videos for children! Kids will learn colors, learn shapes, learn numbers, learn letters, the alphabet, abc's and so much more with Blippi's nursery rhymes, educational songs, and educational videos! Blippi ties in things children love

نظرات