به چند داوطلب نیاز است

یک پسر جوان چهارده ساله، مالکیت یک شرکت اسباب ‌بازی را به دست می ‌گیرد و گروهی از دوستانش را استخدام می ‌کند تا به او کمک کنند اسباب ‌بازی‌ های جدید و شگفت ‌انگیزی بسازد و...

کمدی
ژانر
کمدی
رده سنی
سال ساخت
2014
IMDB
6.9

یک پسر جوان چهارده ساله، مالکیت یک شرکت اسباب ‌بازی را به دست می ‌گیرد و گروهی از دوستانش را استخدام می ‌کند تا به او کمک کنند اسباب ‌بازی‌ های جدید و شگفت ‌انگیزی بسازد و...
When fourteen-year-old Jarvis Raines gets a chemistry set from his Aunt Marlene for Christmas, he assumes it's just another boring gift. Boy is he wrong! The contents create a chemical reaction that destroys his houseso much for a Merry Christmas! Af

نظرات