پلی پاکت

دختری به نام پلی، گردنبدی جادویی را به دست می آورد که امکان کوچک شدن را برای او و دوستانش فراهم می سازد. پلی با استفاده از این گردنبند ثابت می کند که کوچک بودن جثه، مانع دستیابی او به اهدافش نمی شود و...

انیمیشن
ژانر
انیمیشن
رده سنی
سال ساخت
2010
IMDB
4.2

دختری به نام پلی، گردنبدی جادویی را به دست می آورد که امکان کوچک شدن را برای او و دوستانش فراهم می سازد. پلی با استفاده از این گردنبند ثابت می کند که کوچک بودن جثه، مانع دستیابی او به اهدافش نمی شود و...
Flo and Magic go to Pocketville and have many adventures. They help puppies, that are destined for certain children, come to the real world.

نظرات