سم آتش نشان

در مورد ماجراجویی‌های سم و همکاران قابل اعتمادش به عنوان آتش‌نشان است که در تمام حوادث اضطراری با کمک مهارت‌های خود به مردم شهر کمک کرده و…

خانوادگی انیمیشن
ژانر
خانوادگی ، انیمیشن
رده سنی
سال ساخت
1987
IMDB
6.1

در مورد ماجراجویی‌های سم و همکاران قابل اعتمادش به عنوان آتش‌نشان است که در تمام حوادث اضطراری با کمک مهارت‌های خود به مردم شهر کمک کرده و…
The adventures of a community fireman, Sam.

نظرات