آزمایش

بر اساس نمایشنامه ای از "یوردی والهو"، گروهی از مردم را دنبال می کند که باید تصمیم بگیرند که آیا می خواهند اکنون صد هزار یورو دریافت کنند یا ده سال صبر کنند تا یک میلیون دریافت کنند.

کمدی
ژانر
کمدی
رده سنی
سال ساخت
2022
IMDB
5.9
مدت زمان
105 دقیقه

برای مشاهده در سایت مشاهده فیلم کلیک کنید.

بر اساس نمایشنامه ای از "یوردی والهو"، گروهی از مردم را دنبال می کند که باید تصمیم بگیرند که آیا می خواهند اکنون صد هزار یورو دریافت کنند یا ده سال صبر کنند تا یک میلیون دریافت کنند.
بر اساس نمایشنامه ای از "یوردی والهو"، گروهی از مردم را دنبال می کند که باید تصمیم بگیرند که آیا می خواهند اکنون صد هزار یورو دریافت کنند یا ده سال صبر کنند تا یک میلیون دریافت کنند.

نظرات